Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anelė Albrechtienė-Blyžaitė

Anelė Bliesza, lietuvininkų veikėja.

Álbrechtienė-Blyžáitė Anelė, Bliesza 1904 II 12 Labrenciškėje (Klaipėdos aps.) 1985 IV 28 Čikagoje (JAV), lietuvininkų veikėja. Klaipėdoje su vyru Wilhelmu Albrechtu turėjo duonos kepyklą. Dalyvavo lietuvininkų veikloje. Kai 1939 kovo mėn. Klaipėdos kraštą užgrobė Vokietija, naciai Albrechtienę-Blyžaitę su kitais suėmė ir įkalino. Lietuvos vyriausybei užprotestavus, suimtieji paleisti. Vietos nacių vadas Grau siekė nusavinti Albrechtienės-Blyžaitės turtą, bet ji ir vyras nepabūgo. Grau prašymu Albrechtienės-Blyžaitės šeima Vokietijos vidaus reikalų ministro įsakymu buvo ištremta iš Klaipėdos. Vyrą paėmė į Vokietijos kariuomenę, o Albrechtienė-Blyžaitė dėl lietuvybės gynimo Įsruties teismo buvo apkaltinta antivalstybine veikla, nubausta 3 metus kalėti sunkiųjų darbų kalėjime, po to – koncentracijos stovykloje iki gyvos galvos. Per Antrąjį pasaulinį karą kasė apkasus, jam baigiantis buvo atvežta į Liubeką dirbti įtvirtinimų statybose. Čia Albrechtienę-Blyžaitę išlaisvino britų kariuomenė. Vyrui grįžus iš amerikiečių nelaisvės, šeima emigravo į JAV. Čikagoje dalyvavo lietuvininkų suėjimuose, pasižymėjo rankdarbiais, išpuoštais tautiniais motyvais; su kitais papuošė Tėviškės bažnyčią.

MLFA

Algirdas Matulevičius