Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anė Karvelienė-Meškaitytė

XX a. lietuvininkė ūkininkė, atsiminimų apie Mažosios Lietuvos tradicijas autorė.

Karvelenė-Meškaitýtė Anė 1906 IX 10Antšvenčiuose (Ragainės aps.) 1991 X 20Smalininkuose (Jurbarko r.), ūkininkė. Karvelienė-Meškaitytė buvo vienturtė duktė ūkininkų šeimoje. 1920 Smalininkuose baigė vokiečių mokyklą. Mėgo skaityti, lavintis. 1927 ištekėjo už Juliaus Karvelio. Smalininkų apylinkėje A. ir J. Karvelių ūkis buvo pavyzdingas, gerai prižiūrimas. Per Antrąjį pasaulinį karą vokiečiai Karvelių šeimą iškėlė į Gotenhafeną (dabar Gdynia). J. Karvelis pateko į koncentracijos stovyklą ir žuvo. Karvelienė-Meškaitytė su motina ir dukterimi Aldona arkliais per Rytprūsius, per Aismares ledu važiavo karo keliais. Po Antrojo pasaulinio karo su motina ir dukterimi liko gyventi Lenkijoje, prie Torunės. 1950 grįžo į Smalininkus. Čia dirbo gėlininke. Lietuvių kalbos instituto paraginta 1981 parašė atsiminimus apie Mažosios Lietuvos gyventojų papročius, buitį. Surinko daug šio krašto tarmės žodžių. Jos prisiminimus įsigijo Vilniaus universiteto biblioteka, kurioje jie saugomi. Karvelienė-Meškaitytė buvo liaudies medicinos žinovė, sveiko gyvenimo būdo propaguotoja, gamtos mylėtoja. Mokėjo lietuvių, vokiečių, lenkų kalbas. Palaidota Smalininkų kapinėse.

Aldona Preikšaitienė-Karvelytė

Iliustracija: Anė Karvelienė su vyru Juliumi ir dukra Aldona, 1939 / Iš Aldonos Preikšaitienės-Karvelytės albumo