Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Andrzej Groth

Andžejus Grotas, XX a. II pusės Rytprūsių istorikas.

Groth Andrzej (Andžejus Gròtas), XX a. II pusės Rytprūsių istorikas. Habilituotas daktaras. Tiria Baltijos regiono jūreivystės ir prekybos istoriją. Knyga Żegluga i handel morski Kłajpedy w latach 1664–1722, 1995 [Laivyba ir jūros prekyba per Klaipėdą 1664–1722]; straipsniai Żegluga bałtycka i jej warunki techniczne w XVII i początkach XVIII w. na przykładzie portów Prus Królewskich i Książęcych, 1986 [Laivyba Baltijoje ir jos techninės sąlygos XVII a.–XVIII a. pradžioje pagal Karališkosios ir Kunigaikštiškosios Prūsijos uostų duomenis]; Schiffahrt und Handel Memels in der zweiten Hälfte des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1998 [Laivyba ir prekyba Klaipėdoje XVII а. II pusėje–XVIII a. I pusėje].

Vytautas Raudeliūnas