Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Andrius Valuckas

XX a. agronomas, prozininkas.

Valùckas Andrius 1905 X 24Stulgiuose (Plokščių vls.) 1976 XI 11Roswelle (JAV), agronomas, prozininkas. Klaipėdos krašto sukilimo (1923) dalyvis. Mokėsi Dotnuvos žemės ūkio technikume. 1926–1936 mokytojavo Zyplių žemės ūkio mokykloje. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos generalinis sekretorius. 1938–1940 dirbo laikraštyje Lietuvos žinios. 1940–1941 kalintas. 1942 įsitraukė į antinacinį judėjimą. 1944 pasitraukė į Vakarus. Dalyvavo VLIK veikloje. 1948 persikėlė į JAV. Parašė publicistikos knygą Kolektyvinė tironija (1943), romanus Netikėtas šūvis (1934, slapyvardžiu Adas Kalnas), Nemuno sūnūs (1955). Išleistas rinkinys Nemuno sūnūs sugrįžta (2008).

Bernardas Aleknavičius

Iliustracija: Andrius Valuckas