Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Andrius Martus

Andrius Martusevičius, XIX–XX a. visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis.

Mártus Andrius, Martusevičius 1874 XI 18Ingavangyje (Marijampolės aps.) 1923 II 19Klaipėdoje, visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Nuo 1895 gyveno ir dirbo JAV. Nuo 1907 rūpinosi lietuvių apgyvendinimu Brukline. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, gastroliavo su lietuviais vaidintojais po lietuvių kolonijas. 1914–1915 lankėsi Lietuvoje, dalyvavo pasitarimuose Vilniuje organizuojant Lietuvių pabėgėliams šelpti komitetą, rinko aukas Lietuvių gelbėjimo, Lietuvos autonomijos fondui. Grįžęs į JAV rinko aukas Lietuvai, rūpinosi žinių apie Lietuvą skleidimu JAV spaudoje. 1920 grįžo į Lietuvą. Pasisakė per Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto surengtus mitingus. Dalyvavo 1923 I 15 Klaipėdos prefektūros apsiaustyje, kur peršalo ir mirė. Parašė Lietuvoj karės metu (1916).

LE

Vytautas Šilas

Iliustracija: Andrius Martus

Iliustracija: Andriaus Martus knygos „Lietuvoje Europos karės metu“ antraštinis lapas, 1916