Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ančių Pelkės akmens amžiaus gyvenvietės

tarp Pilkalnio ir Enskiškių buvusi neolito laikotarpio gyvenvietė.

Ánčių Pélkės akmeñs ámžiaus gyvénvietės (rus. Utinoje Boloto), 5 km į vakarus nuo Pilkalnio miestelio (rus. Dobrovolsk), 3 km į šiaurės rytus nuo Enskiškių (rus. Želannoje), rytinėje durpyno dalyje 1975–1976 archeologo V. Timofejevo tyrinėta neolito laikotarpio akmens amžiaus gyvenvietė. Ištirtas 424 m2 plotas. Surasta kaulinių ir titnaginių dirbinių, gintaro, keramikos, gyvulių kaulų. Vyravo tauro ir šerno kaulai. Aptikti dirbiniai datuojami ankstyvojo neolito vėlyvuoju etapu – IV tūkstantmečio iki Kr. pabaigos. Naudojant C14 metodą nustatyta gyvenvietės data – 4870 ± 230 iki mūsų laikų. 1,5 km į pietvakarius nuo pirmosios gyvenvietės 1975 tas pats archeologas tyrė antrą vienalaikę gyvenvietę.

Тимофеев В. И. Раскопки неолитических стоянок в Калининградской области // Археологические открытия 1975 года. M., 1976, Тимофеев В. И. Керамика неолитического поселения Утиное Болото // Краткие сообщения. Вып. 173. M., 1983, c. 103–108; Girininkas A. Baltų kultūros ištakos. V., 1994, p. 55.

Valdemaras Šimėnas