Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anatolij Nepokupnyj

Anatolijus Nepokupnas, XX–XXI a. ukrainiečių kalbininkas, rašytojas, vertėjas.

Nepokupnyj Anatolij (Anatolijus Nepokùpnas) 1932 III 18Poltavoje (Ukraina) 2006 X 24Kijeve, ukrainiečių kalbininkas, rašytojas, vertėjas. Ukrainos mokslų akademijos narys korespondentas (1988). Filologijos mokslų daktras (1976). Profesorius (1991). 1955 baigė Kijevo universitetą. Nuo 1961 dirbo Ukrainos mokslų akademijos Kalbotyros institute. 1965 Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją Areal’nyje aspekty balto-slavianskich jazykovych otnošenij [Arealiniai baltų–slavų kalbinių santykių aspektai; 1964 išleista knyga rusų kalba], 1976 – habilituoto daktaro disertaciją Balto-severno-slavianskije jazykovyje sviazi [Baltų ir šiaurės slavų kalbiniai ryšiai, 1976 išleista atskira knyga rusų kalba]. Parašė knygą Baltijs’ki rodiči slov’jan, 1979 [Baltai slavų giminaičiai, liet. kalba 1983]; joje yra skyrius Prūsų bei lietuvių ir ukrainiečių kalbų ryšiai. Su kitais parengė ir redagavo knygą Obščaja leksika germanskich i balto-slavianskich jazykov, 1989 [Bendroji germanų ir baltų–slavų kalbų leksika]. Tyrinėjo prūsų ir jotvingių kalbų problemas. Slavų kalbose surado iki tol nežinomų prūsų kalbos skolinių. Lietuviškos tematikos (Kristijonas Donelaitis, Maironis) eilėraščių esama ir jo poezijos knygoje Zoloto vikon, 1989 [Langų auksas].

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Anatolijus Nepokupnas / Iš „Lietuvių kalbos enciklopedijos“, 1999