Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Altpreußische Biographie“

„Senovės Prūsijos biografijos“, tęstinis leidinys, 1936–1944 ėjęs Karaliaučiuje, nuo 1967 leidžiamas Marburge, Vokietija.

„Altpreußische Biographie“ („Senovės Prūsijos biografijos“), tęstinis leidinys, 1936–1944 ėjęs Karaliaučiuje, nuo 1967 leidžiamas Marburge, Vokietija. Sudarytojai: iki 1944 Christianas Krollmannas, vėliau Kurtas Forstreuteris ir kiti. Leidėjas – Historische Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung [Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštų tyrinėjimo istorijos komisija]. Aprašyti svarbiausi veikėjai, gyvenę Rytų ir Vakarų Prūsijoje. Tarp jų mažai lietuvių, kiek geriau pristatyti ankstesnieji lietuvių raštijos, kultūros kūrėjai bei puoselėtojai: Mažvydas (Mosvid), Donelaitis (Donalitius – lotyniška forma); iš XIX–XX a. tėra Vydūnas, Frydrichas Kuršaitis, Vilius Gaigalaitis, Viktoras Gailius, Erdmonas Simonaitis ir dar keletas, kurie rašė daugiausia vokiškai. T. I (nuo Abegg iki Maletius) išėjo 1936. Iki 1945 išleisti II tomo trys sąsiuviniai. 1967 baigtas leisti II t. (nuo Maltitz iki Wisbar) ir išleistas III t. su papildymais. Po 20 metų pradėtas leisti papildomas, IV tomas, nes I–III t. būta ideologinės ir tautinės atrankos. Po 1995 pateiktos pavardžių rodyklės. Veikalas gana painus, nes kiekviename papildymų sąsiuvinyje aprašytos biografijos nuo A iki Z, dėl to reikia peržiūrėti visus tomus. V t. nebaigtas. Po Antrojo pasaulinio karo nepateikta naujų duomenų apie anksčiau aprašytus asmenis, dėl to bibliografiniai faktai iš dalies pasenę.

Arthur Hermann