Mažosios Lietuvos
enciklopedija

almanachas

kūrinių rinkinys, sudarytas teminiu ar kitu principu.

almanãchas, kūrinių rinkinys, sudarytas teminiu ar kitu principu. Pirmasis almanachas lietuvių kalba – Martyno Jankaus išleistas Mužikėlis (1885). Mažojoje Lietuvoje buvo populiarūs poezijos almanachai. Aštuonių laidų susilaukė Birutės dainos (1886–1921), dviejų – Birutės garsai (1910, 1914). Vilius Kalvaitis sudarė ir išleido almanachus Rūtų lapelei: 100 dainelių (1894), Lietuvos kanklės (1895), Prūsijos lietuvių dainos (1905). Jaunimo, išaugusio XX a. pradžioje, švietėjiškai veiklai buvo parengti ir išleisti: Jaunimo balsai (1914), Vilties dainelės (1920), Jaunimo dainelės (1920) ir kiti. Čia skelbiamos liaudies dainos, geriausi Mažosios ir Didžiosios Lietuvos autorių eilėraščiai, kartais vertimai iš vokiečių kalbos. Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose literatūros komitetas, padedamas Vydūno, parengė grožinės ir mokslo pažintinės lektūros almanachą Bendraitė. Mokytojas J. Dubickas buvo sudaręs mokyklinio amžiaus vaikų almanachas Mūsų kūryba (1938).

Vytautas Gocentas