Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Allgemeines Landrecht für die Preussische Staaten“

„Prūsijos provincijų visuotinis krašto teisynas“, teisės normų rinkinys.

„Allgemeines Landrecht für die Preussische Staaten“ („Prūsijos provincijų visuotinis krašto teisynas“), teisės normų rinkinys, išleistas 1794. Galiojo 1796–1807 ir Užnemunėje, kuri buvo Prūsijos karalystės viena provincijų, pavadinta Naujaisiais Rytprūsiais. Nykstant baudžiavai, deklaruojami naujųjų laikų teisės principai, bet liko ir feodalinių teisės normų. Nuosavybės teisė laikoma civilinės teisės pagrindu, asmens svarbiausia teise. Įtvirtinama Prūsijos karaliaus absoliutinė valdžia, privilegijuota dvarininkų padėtis ir baudžiaviniai santykiai. Teisynas iki smulkmenų reglamentavo visus galimus gyvenimo atvejus. Kilus abejonių dėl įstatymo turinio, teisėjai turėjo kreiptis į Berlyno įstatymų komisiją. Tuo buvo suvaržyta teisėjų įstatymų aiškinimo laisvė. Tačiau daugeliu atvejų teisyne pateikti teisingi nusikalstamų veikų apibrėžimai, numatyta prevencinių priemonių sistema. Allgemeines Landrecht für die Preussische Staaten turi 2 dalis: pirmojoje ir antrojoje išdėstyta civilinė teisė, Bažnyčios teisė kištis į šeimos santykius; antrojoje nustatytos dvarininkų, miestiečių ir laukininkų luominės teisės, Bažnyčios ir mokyklos padėtis. Baudžiavinės teisės normomis įteisintos fizinės bausmės už nusikaltimus. Tačiau numatyta, kad laukininkas turi teisę savo poną apskųsti valstybiniam teismui; tuo Mažojoje Lietuvoje lietuvių padėtis buvo geresnė negu Didžiojoje Lietuvoje. Antrojoje dalyje pabrėžiama, kad dvarininkų ir baudžiauninkų ūkiniai ir juridiniai santykiai, atsižvelgiant į Prūsijos karalystės kraštų, provincijų ypatybes, turi būti reguliuojami pagal tų teritorinių administracinių vienetų įstatymų knygas. Tai reiškia, kad Lietuvos provincijoje galiojo skirtingi vokiečių kolonistams ir lietuviams įstatymai bei potvarkiai. Laukininkai lietuviai ir toliau neretai būdavo iškeldinami iš ūkių.

Algirdas Matulevičius

Stasys Vansevičius