Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alka, 1

kaimas Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje.

Alkà, 1 (vok. Alck, Alk), kaimas Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje, Vytulių seniūnijoje, 12 km į šiaurę nuo Šilutės, 6 km į pietvakarius nuo Saugų, 4 km į šiaurės vakarus nuo Žemaitkiemio, prie Žemaitkiemio–Sakučių plento. Pakilumoje tarp pelkių ir drėgnų pievų buvo 9 (daugiausia didelės) sodybos. 1939 su Vytuliais buvo 265 gyventojai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Alkoje gyveno 5 didesni ūkininkai: Gelžinis Jonas (85 ha žemės), 1950 ištremtas į Sibirą; Vilkas – irgi kartu ištremtas; Gelžinius Mikas pasitraukė į Vakarus per karą; Hofmaną plėšikaujantys rusų kareiviai 1945 nušovė; vienintelis likęs gyventi Alkoje iki mirties – Grinius Jurgis (28 ha). Daugiausia žmonių Alkoje gyveno 1965. Pagal rinkėjų sąrašus buvo apie 80 žmonių, turinčių rinkimų teisę. Sovietmečiu prie nusiaubtų kapinių įrengti ūkiniai statiniai. 1995 buvo 5 senosios sodybos, vertingų pastatų.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Alka, Šilutės aps., 1995

Iliustracija: Alka, Šilutės aps., 1995