Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Juozas Červinskas

XX–XXI a. lietuvių kraštotyrininkas, pedagogas.

Červiñskas Algirdas Juozas 1925 VIII 9Šiauliuose 2016 VI 28Šilutėje, kraštotyrininkas, pedagogas. 1944 baigė Šiaulių berniukų gimnaziją ir įstojo į generolo Povilo Plechavičiaus organizuotą karo mokyklą. Iš jos teko bėgti, nes vokiečiai ruošėsi ją likviduoti, o kariūnus suimti. Artėjant sovietų kariuomenei, traukėsi su ginkluotais būriais į Žemaitiją. Dalyvavo kautynėse prie Sedos, Barstyčių. Kaip 1-ojo lietuvių pulko karys su kitais pasitraukė į Vokietiją. 1945 V 9 pateko į nelaisvę, ištremtas į Uchtą (Komijoje). Iš tremties grįžo 1947, mokytojavo Pakruojo, o nuo 1957 – Šilutės rajone; dėstė istoriją, fizinį lavinimą. 1953 baigė Šiaulių mokytojų, 1970 – Vilniaus pedagoginį institutus. 1973 Šilutės I vidurinėje mokykloje (dabar Šilutės gimnazija) įkūrė kraštotyros muziejų. Ekspozicija išdėstyta 6 kambariuose (11 000 eksponatų), skirta Mažosios Lietuvos istorijai. Červinskas parašė kraštotyros darbą Mažosios ir Didžiosios Lietuvos gyventojų kultūriniai ryšiai spaudos draudimo metais ir kitų.

Irena Seliukaitė