Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Gaigalas

XX a. lietuvių geologas.

Gagalas Algirdas 1933 II 27Gaižūnuose (Linkuvos vls.) 2009 VI 4Vilniuje, geologas. Habil. dr. (1977), profesorius (1980), Rusijos gamtos mokslų akademijos užsienio narys akademikas, Tarptautinės kvartero periodo tyrimų asociacijos (INQUA) garbės narys, Lenkijos geologų draugijos garbės narys, Tarptautinio bibliografijos centro Cambridge (Didžioji Britanija) direktorių tarybos narys, Lietuvos gamtos draugijos prezidentas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narys. Dalyvauja įvairių tarptautinių geologijos organizacijų darbe. Paskelbė daugiau kaip 450 geologijos mokslinių publikacijų apie Lietuvos ir kitų kraštų kvartero ledynines nuogulas ir geomorfologiją, 11 knygų bei monografijų autorius ir bendraautoris. Rašė apie Baltijos krantų zonos kvartero nuogulas Mažojoje Lietuvoje. Vilniaus universitete 1957 baigė geologijos studijas ir įgijo inžinieriaus geologo diplomą su pagyrimu, 1957–1963 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute moksliniu bendradarbiu, 1963–1965 – Lietuvos geologijos instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1965–1971 – Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1971–1978 vadovavo Lietuvos geologijos instituto Kvartero geologijos ir geomorfologijos sektoriui, 1974–1978 Regioninės geologijos skyriaus vadovas, nuo 1979 Vilniaus universiteto Geologijos ir minerologijos katedros profesorius. Sukūrė Lietuvos pleistoceno morenų litosedimentacinių tyrimų metodiką, išryškino kvartero geochronologiją ir kita. Tyrinėjo Lietuvos kvartero geologiją, litologiją, morenų petrografiją, Baltijos ir pajūrio nuosėdas.

Iliustracija: Algirdas Gaigalas, 1999