Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Antanas Gliožaitis

lietuvių inžinierius, visuomenės veikėjas.

Gliožáitis Algirdas Antanas 1938 II 24Klaipėdoje, inžinierius, visuomenės veikėjas. Po Klaipėdos krašto okupacijos (1939 III 22–23) tėvai 1940 II 26 persikėlė gyventi į Kretingą. 1962 baigė Kauno Politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetą. Nuo 1990 Lietuvos geodezijos tarnybos vyriausiasis inžinierius, 1991–1995 Valstybinės geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas, 1996–1998 – Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Topografijos skyriaus viršininkas. Nuo 1994 Lietuvos Respublikos derybų su Baltarusija geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos grąžinimo klausimais komisijos pirmininkas; 1997 medžiaga (ir apie Klaipėdos kraštą) parvežta į Lietuvą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo (1988), Sąjūdžio Vilniaus miesto konferencijos (1989), Lietuvos sąjūdžio 1990 suvažiavimo delegatas. Nuo 1996 Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoris. 1997–1999 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys. Paskelbė straipsnių Mažosios Lietuvos, ypač Klaipėdos krašto, istorijos klausimais. Mažosios Lietuvos enciklopedijos vienas autorių ir talkininkų.

Vincas Vainauskas

Iliustracija: Algirdas Antanas Gliožaitis, 1999