Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algimantas Petras Gureckas

teisininkas, ekonomistas, visuomenės veikėjas.

Gurẽckas Algimantas Petras 1923 VI 2 Tauragėje 2020 IV 20 teisininkas, ekonomistas, visuomenės veikėjas. Studijavo teisę 1941–1943 Vilniaus, 1945–1949 Tübingeno (Vokietija) universitetuose, ekonomiką – JAV Connecticuto ir Niujorko universitetuose. 1940–1944 dalyvavo antisovietiniame ir antinaciniame pasipriešinime. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Su kitais lietuviais įsteigė korporaciją Viltis (1948), lietuvių studentų Santarą (1954), lietuvių jaunimo Antikolonijinę lygą (1963–1965 pirmasis pirmininkas). 1957–1959 pirmosios Šviesos-Santaros filisterių kolegijos pirmininkas. 1965–1967 Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ryšininko su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu (VLIK) antrininkas. 1969–1981 JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos atstovas Vašingtone, 1981–1987 atstovas tarptiniams reikalams ir Visuomeninių reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. 1977–1980 PLB valdybos atstovas Vašingtone. 1988–1990 valdybos vicepirmininkas tarptautiniams, 1990–1992 – visuomeniniams reikalams. Atstovavo PLB ir Šiaurės Amerikos Prūsų tarybai teritorijų klausimais 1981 I 27–30 tarptautiniame simpoziume Sapporo mieste (Japonija). 1983 buvo PLB VI seimo politinės komisijos pirmininkas. Kaip PLB valdybos narys 1990 pirmasis aplankė, be kitų kraštų, Tilžės, Ragainės lietuvius. 1991–1994 Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų Niujorke patarėjas. Nuo 1979 susirašinėjo su JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Belgijos enciklopedijų, metraščių, atlasų bei žemėlapių leidyklomis dėl klaidų pataisymo apie Lietuvą (ir Mažąją). Rašė Lietuvos laisvinimo, Karaliaučiaus krašto ateities klausimais.

LE

Iliustracija: Algimantas Gureckas / Iš knygos „JAV lietuviai“, t. I, 1999