Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algimantas Kleinaitis

XX a. išeivijos visuomenės veikėjas.

Kleináitis Algimantas 1939 IV 6Tauragėje 1989 VII 31Hinsdale (JAV), išeivijos visuomenės veikėjas. Su tėvais 1956 atvyko į JAV. Čia įstojo į evangelikų liuteronų Concordia College Milwaukyje, Wisconsine. Atlikęs karinę tarnybą, studijavo Čikagos universitete. Daugelį metų mokytojavo Čikagos valdiškoje mokykloje. Studijavo teologiją. Turėjo būti įšventintas į diakonus, bet nepagydoma liga tam sutrukdė. Buvo Mažosios Lietuvos fondo narys, Mažosios Lietuvos draugijos Čikagoje valdybos narys, dėstė Donelaičio lituanistinėje mokykloje, buvo aktyvus evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos pirmininkas ir tarybos narys, lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos Bažnyčios vyriausiosios tarybos narys.

MLFA

Hansas Dumpys

Iliustracija: Algimantas Kleinaitis