Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfred Senn

Alfredas Senas, XX a. JAV kalbininkas.

Senn (Sènas) Alfred (1899 III 19 Blotzheime, Prancūzija 1978 II 9 Ashforde, JAV), JAV kalbininkas; dr. (1921). Baigė Fribūro universitetą. 1921 atvyko į Lietuvą. Dirbo Eltoje. 1922–1930 Lietuvos universitete dėstė kalbotyros disciplinas. Išvykęs į JAV, dėstė įvairiuose universitetuose; 1947–1965 vadovavo Pensilvanijos universiteto Baltų ir slavų filologijos skyriui. Disertacijoje Germanische Lehnwortstudien, 1925 [Germanų kalbų skolinių studijos] aptarė germanizmų baltų kalbose problemą. Parašė Handbuch der litauischen Sprache [Lietuvių kalbos vadovas; d. 1, 1966, d. 2, 1957], su kitais išleido Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, 5 t. 1932–1968 [Lietuvių rašomosios kalbos žodynas] ir kita. Paskelbė straipsnių iš lietuvių kalbos istorinės gramatikos, leksikos, toponimikos. Tyrė senųjų baltų kalbų santykius su slavų ir germanų kalbomis, teigė, kad niekada nėra buvę bendros baltų ir slavų prokalbės. Stengėsi, kad Pensilvanijos universitetas taptų JAV baltistikos centru. Padėjo į JAV po Antrojo pasaulinio karo atvykusiems lietuvių mokslininkams.

L: Gasparavičius K. Alfredas Senas // Mūsų kalba, sąs. 1. 1979; Sabaliauskas A. Alfredas Senas // Baltistica, nr. 15(1). 1979; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, t. 2. V., 1982; Lexicon Grammaticorum. Tübingen, 1996.