Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfred Katschinski

Alfredas Kačinskis, XX a. krašto tyrėjas.

Katschnski Alfred (Alfredas Kačinskis), krašto tyrėjas. 1923 Tilžėje išleido knygą Das Schicksal des Memellandes [Klaipėdos krašto likimas]. Joje pateikiama įvairių duomenų apie Mažosios Lietuvos istoriją. Pabrėžta, kad didžiojo maro metais XVIII a. pradžioje kraštas neteko 200 000 gyventojų. Jų vieton atkėlus kolonistus iš Vakarų Europos, nukentėjo krašto lietuvybė.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Alfredo Katschinskio knygos „Klaipėdos krašto likimas“, vokiškai, 1923, antraštė