Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksas Bartnikas

pedagogas, kraštotyrininkas, lietuvių kultūros puoselėtojas Karaliaučiaus krašte.

Batnikas Aleksas 1944 I 1Kuisiuose (Šilavoto-Prienų apyl.), pedagogas, kraštotyrininkas, lietuvių kultūros puoselėtojas Karaliaučiaus krašte. Rusijos Federacijos nusipelnęs mokytojas (1994). 1949–1961 su šeima buvo ištremtas į Irkutsko sritį (Sibire). 1968 baigė Kaliningrado (Karaliaučiaus) universitetą. Gvardeiske (Tepliava) dirbo rusų ir vokiečių kalbų mokytoju, mokyklos direktoriaus pavaduotuoju, 11 metų – Gvardeisko rajono švietimo skyriaus vedėju. Nuo 1989 Černiachovsko (Įsruties) pedagoginio koledžo direktorius. Bartniko iniciatyva nuo 1995 koledže įvesta papildoma lietuvių kalbos pradžios mokyklų mokytojo specialybė. Nuo 1997 kultūros draugijos Nadruva (1994–1997 vadinosi Lietuvių kultūros centras) pirmininkas. Nuo 1998 Karaliaučiaus krašto lietuviškų organizacijųjų koordinacinės tarybos narys. 2017 V 9 tapo Kalbos premijos laureatu.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Aleksas Bartnikas

Iliustracija: Įsruties (Černiachovskio) pedagoginio koledžo Lietuvių kalbos kabinete, iš kairės: direktorius Aleksas Bartnikas, Gumbinės lietuvių draugijos pirmininkė Elena Galdikienė, mokytoja iš Klaipėdos Asta Trumpickaitė, koledžo studentai Inga, Svetlana ir Ričardas Mikulėnas, Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, 1988