Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandras Račkus

XX a. lietuvių gydytojas, kraštotyrininkas.

Rãčkus Aleksandras 1893 VI 7Čekiškėje (Kauno aps.) 1965 X 9Čikagoje (JAV), gydytojas, kraštotyrininkas. 1910 išvyko į JAV. 1922 Čikagoje baigė medicinos mokslus, tapo chirurgu. 1923 įsteigto Čikagos lietuvių Klaipėdos komiteto narys. Komitetas siekė moraliai ir materialiai paremti Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą. JAV ir Lietuvos spaudoje paskelbė apie 2000 straipsnių numizmatikos, istorijos, muziejininkystės, knygnešių, etnografijos ir kitomis temomis. Už nuopelnus Lietuvai 1935 apdovanotas Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu, 1939 – Šaulių Žvaigždės medaliu.

Algirdas Antanas Gliožaitis