Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandr Blažčišin

Aleksandras Blažčišinas, XX a. geologas, Baltijos jūros tyrėjas.

Blažčišin Aleksandr (Aleksandras Blažčšinas) 1933 1998, geologas, Baltijos jūros tyrėjas. Nuo 1966 mokslinis bendradarbis Karaliaučiuje, Maskvos Okeanologijos instituto Atlanto skyriuje, 1972 ir 1995 Vilniuje apgynė disertacijas Baltijos jūros geologinė sandara ir dugno nuosėdos bei Vėlyvojo kvartero nuosėdų kaupimosi Baltijos jūroje evoliucija. Išspausdino knygų apie Baltijos jūros geologiją ir stratigrafiją. Tyrė Sembos pusiasalio pakrantes, gintaringas uolienas ir kitką.

Algirdas Gaigalas