Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksander Johov

Aleksandras Johovas, XIX–XX a. vargonininkas, chorvedys, kompozitorius, pedagogas.

Johov Aleksander (Aleksandras Jòhovas) 1865 XII 11 Berlyne 1933 Breslau, vargonininkas, chorvedys, kompozitorius, pedagogas. Baigė Berlyno aukštąją muzikos mokyklą. 1892–1832 gyvendamas Klaipėdoje, dirbo Šv. Jono bažnyčios kantoriumi, įsteigė gausų, iki 100 asmenų bažnyčios chorą, iš kurio išaugo Oratorijos draugija, vadovavo daugelio kitų vokiečių organizacijų chorams, rengė koncertus, vokiečių dainų šventes, dėstė muziką vokiečių gimnazijoje. Už intensyvią muzikinę veiklą Vokietijos valdžia jam skyrė Königlicher Musikdirektor [Karališkojo muzikos direktoriaus] titulą. 1923–1929, 1930–1932 dirbo Klaipėdos muzikos mokyklos mokytoju, bibliotekos vedėju, kurį laiką ėjo vicedirektoriaus pareigas. Buvo palankus lietuviams, vokiečių spaudoje nušviesdavo Klaipėdos krašto lietuvių muzikinį gyvenimą. Chorams yra sukūręs dainų ir kantatų.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Aleksanderis Johovas / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio