Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albreghso ir Ko spaustuvė

spaudos įmonė, veikusi Tilžėje.

Álbreghso ir Ko spaustùvė. Veikė 1864(?)–1877 Tilžėje. Savininkai Karlas Albreghsas ir (iki 1869 VII 6) A. A. Kaempfas. 1875 turėjo vieną plokščiaspaudę mašiną ir 6 darbuotojus. Tai pirmoji Mažosios Lietuvos poligrafijos įmonė, spaudos draudimo metais leidusi knygas Didžiajai Lietuvai. Bendradarbiavo su Motiejumi Valančiumi ir Jonu Zabermannu. Albreghso ir Ko spaustuvė išspausdino apie 110 maldaknygių, giesmynų, šventųjų gyvenimo istorijų, elementorių, kalendorių, tautosakos leidinių. Žymesni autoriai: Vincentas Juzumas, Jurgis Pabrėža, M. Valančius. Albreghso ir Ko spaustuvė prekiavo knygomis ir popieriumi, gamino įpakavimo dėžutes ir maišelius, jaunuolius mokė raidžių rinkėjo profesijos. Savininkui subankrutavus, Albreghso ir Ko spaustuvė buvo parduota.

Domas Kaunas

Iliustracija: Albreghso ir Ko spaustuvėje spausdinta maldaknygė (1871) Didžiajai Lietuvai; klaidinant caro cenzūrą, nurodyta ankstesnė data ir Tilžės vietoje – Vilnius