Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Kasperaitis

XX a. lietuvių mokytojas.

Kasperáitis Albertas (1907 IV 25 Kreivukėje, Marijampolės aps. 1981 I 14 Höhsteryje, Vokietija), mokytojas. 1927 baigė Marijampolės mokytojų seminariją, mokytojavo Klaipėdos mieste, Doviluose, Šnaukštuose, Kiškiuose, Gobergiškėje. 1937 vedė Marytę Bobytę iš Dovilų. Kai Vokietija prisijungė Klaipėdos kraštą, buvo atleistas iš tarnybos ir persikėlė į Endriejavą Žemaitijoje. 1941 repatrijavo į Vokietiją, mokytojavo Pomeranijoje, vėliau paimtas į kariuomenę, buvo rusų belaisvis. 1945 grįžo ir iki pensijos (1972) dirbo mokyklos vedėju Cattenfeld-Itenbergen, Rytų Vokietijoje. 1977 persikėlė į Höhsterį, Vakarų Vokietiją, pas savo brolį Otto, Klaipėdos krašto buvusį mokytoją.

L: Svečias. 1981, nr. 1–2, p. 92–93.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Šnaukštų mokykla su jos mokytoju Albertu Kasperaičiu, iki 1939 / lš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1986, nr. 53