Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Kasperaitis

XX a. lietuvių mokytojas.

Kasperáitis Albertas 1907 IV 25Kreivukėje (Marijampolės aps.) 1981 I 14Höhsteryje (Vokietija), mokytojas. 1927 baigė Marijampolės mokytojų seminariją, mokytojavo Klaipėdos mieste, Doviluose, Šnaukštuose, Kiškiuose, Gobergiškėje. 1937 vedė Marytę Bobytę iš Dovilų. Kai Vokietija prisijungė Klaipėdos kraštą, buvo atleistas iš tarnybos ir persikėlė į Endriejavą Žemaitijoje. 1941 repatrijavo į Vokietiją, mokytojavo Pomeranijoje, vėliau paimtas į kariuomenę, buvo rusų belaisvis. 1945 grįžo ir iki pensijos (1972) dirbo mokyklos vedėju Cattenfeld-Itenbergen, Rytų Vokietijoje. 1977 persikėlė į Höhsterį, Vakarų Vokietiją, pas savo brolį Otto, Klaipėdos krašto buvusį mokytoją.

L: Svečias. 1981, nr. 1–2, p. 92–93.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Šnaukštų mokykla su jos mokytoju Albertu Kasperaičiu, iki 1939 / lš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1986, nr. 53