Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albert Füllhaase

Albertas Filhazė, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios vokiečių istorikas.

Füllhaase Albert (Albertas Flhazė), 1840 X 22 1909 I 30Kintuose (Šilutės aps.), XIX a. pabaigos – XX a. pradžios vokiečių istorikas, 1861 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Mokytojavo Šilutės aps. Metirkviečiuose (1861), Gaideliuose (1861–1863), Šakūnuose (1864–1879), Kintuose (1879–1809). Veikale Geschichtliche Heimatkunde des Kreises Heydekrug, 1904 [Šilutės apskrities istorinė kraštotyra] pateikė duomenų apie ūkį, gyventojų socialinį susisluoksniavimą, tautinius santykius, po didžiosios vokiškosios kolonizacijos įvykusius pokyčius kaime. Vokiečių kolonistai ūkininkai buvę Prūsijos valdžios visokeriopai remiami, skirtingos buvusios ir lietuvininkų bei vokiečių žemdirbių prievolės, darbo sąlygos. Dėl to Šilutės apskrityje (kaip ir kitose) daug buvo lietuvininkų varguomenės, kuri greičiau negu turtingesnieji nutautėdavo. Füllhaase apžvelgė dėstomųjų lietuvių ir vokiečių kalbų vietą pradžios mokyklose, atkreipė dėmesį, kad valstybė nerėmė Mažojoje Lietuvoje esančių keleto katalikų parapijų (Šilutės apskrityje – Šilgalių ir Žibų). Manoma, kad Füllhaasės duktė (o ne giminaitė) Klara buvo Vydūno žmona.

Algirdas Matulevičius