Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albert Dannelautzki

Albertas Danelauckis, XX a. katalikų dvasininkas, religinis veikėjas.

Dannelautzki Albert (Albertas Daneláuckis) 1876 III 19Būdviečiuose (Stalupėnų aps.) 1950 I 31Ornbau prie Ansbacho (Vokietija), katalikų dvasininkas, religinis veikėjas. Studijavo Braunsbergo teologijos akademijoje. 1902 ordinuotas kunigu, pamokslavo Tilžėje. 1908 atkeltas į Klaipėdos katalikų parapiją. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, ištremtas į Rusiją. Vokiečių kariuomenės išlaisvintas, mobilizuotas. Kovojo fronte, už drąsą apdovanotas Geležiniu kryžiumi. Apie 1918 grįžo į Klaipėdą ir dirbo iki 1944 rudens. Žmonių mėgtas ir gerbtas, veiklus organizatorius. 1926 IV 4 popiežius Pijus XI specialia bule Lituanorum gente įsteigė atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją; Dannelautzkis vadovo suformuotam Klaipėdos dekanatui, apėmusiam visas Klaipėdos krašto katalikų parapijas (priklausė Telšių vyskupijai). Katalikiškų parapijų Klaipėdos krašte vienas steigėjų, maldos namų Pagėgiuose (1930), Plikiuose (1932), Priekulėje (1937) statytojų. 1944 pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką kunigavo Ornbau miestelyje Bavarijoje.

Albertas Juška