Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Akmeniškių (4) piliakalnis

0,45 km į šiaurės vakarus nuo Lazduonos ir Šyšos santakos esantis piliakalnis.

Akmenškių (4) pliakalnis. Didele pilaite, Švedkalniu, Margpiliu ar Pilimi vadinamas piliakalnis 0,45 km į šiaurės vakarus nuo Lazduonos ir Šyšos santakos. Piliakalnio rytinis šlaitas leidžiasi į Šyšos slėnį ir yra iki 14 m aukščio. Aikštelė pailga šiaurės–pietų kryptimi, 50x26 m dydžio. Pietinį aikštelės pakraštį nuo gretimų aukštumų juosia iki 3 m aukščio, 60 m ilgio pylimas. Pasakojama, kad jį supylęs milžinas, ant jo stovėjusi pilis, kuri vėliau buvo prakeikta ir nugrimzdo. Akmeniškių piliakalnis archeologų netyrinėtas.

L: G. K. Padavimas apie Akmeniškių piliakalnį // Kaimynas („Lietuvos keleivio" priedas), 1930, nr. 39, p. 309–310; Crome H. Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreußens (Teil I.) // Prussia. Bd. 32, T. 1. Königsberg, 1938, S. 192.

Linas Tamulynas