Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aismarių svita

apie 240 milijonų metų amžiaus uolienų kompleksas Karaliaučiaus krašto pietvakarinės permo sistemos viršutinėje dalyje.

Áismarių svità, apie 240 mln. metų amžiaus uolienų kompleksas Karaliaučiaus krašto pietvakarinės permo sistemos viršutinėje dalyje, atitinka Vakarų Europos vėlyvojo permo (cechšteino) Stasfurto horizonto regresinę dalį. Karaliaučiaus krašte 1963 išskyrė Povilas Suveizdis, pavadinta pagal Aismares. Stratotipinis Aismarių svitos pjūvis Taravos gręžinio 993,8–1003,0 m gylyje, išsamiausias Rabitės gręžinio 1298,5–1337,5 m gylyje. Iki 40 m storio svitą sudaro molio, gipso, anhidrito sluoksniai. Paplitusi pietinėje Karaliaučiaus krašto dalyje. Slūgso ant Žalgirių svitos dolomito ir dengiama Galindų svitos klinties bei dolomito.

Valentinas Kadūnas