Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aismarių grabenas

gelmių sprūdiminis slėnis, pailga įduba rytinėje prieašinėje Baltijos sineklizės dalyje.

Áismarių grãbenas, gelmių sprūdiminis slėnis, pailga įduba rytinėje prieašinėje Baltijos sineklizės dalyje (Karaliaučiaus krašto pietvakariuose). Naudodamas geofizinius ir gręžimo duomenis Aismarių grabeną 1972 išskyrė Povilas Suveizdis. Pietuose ir šiaurėje Aismarių grabeną riboja platuminiai sprūdžiai. Šiaurės sprūdžio amplitudė yra apie 200 m, pietų – per 100 metrų. Struktūros ilgis – apie 50 km, plotis – apie 15 km. Aismarių grabeno ribose kristalinio pamato paviršius slūgso nuo 2,6 km gylio rytuose iki 3 km ir daugiau vakaruose. Gelmėjimas sudaro apie 13 m/km. Dengia kaledoninio ir alpinio struktūrinių kompleksų nuosėdų sluoksniai. Aismarių grabenas formavosi kaledoninio ir hercininio etapų pabaigoje.

Povilas Suveizdis