Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aisčių serija

nuosėdinių uolienų storymė, paplitusi Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte.

Áisčių sèrija, nuosėdinių uolienų storymė, paplitusi Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte kambro sistemos apatiniame ir viduriniame skyriuje (apie 500 mln. metų amžiaus). Ji slūgso ant kristalinio platformos pamato 1700–2850 m gylyje ir pavadinta aisčių genčių vardu. Ji tolydžio storėja vakarų kryptimi nuo 45 iki 130 metrų. Susidariusi iš plonai susisluoksniavusio tamsaus argilito, aleurolito ir šviesaus smiltainio. Apatinėje dalyje yra oolitinės geležies rūdos tarpsluoksnių. Tai lęšių formos uolienų sluoksniai su nuosėdų drumsties tekstūromis ir itin gausiais minkštakūnių gyvūnų gyvybinės veiklos pėdsakais (vadinamosios „kraksteno“ tekstūros). Aisčių serija apjungia tris svitas: Gėgės, Virbalio ir Kybartų. Dvi pirmosios priskiriamos apatiniajam kambrui, trečioji – viduriniajam. Sluoksnių geologinis amžius nustatytas pagal mikrofitofosilijų (senųjų augalų mikroliekanų) kompleksus.

Tadas Jankauskas