Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Agilos (Agilo) parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Agiloje, jo bendruomenė.

Aglos (Aglo) parãpija. Įkurta 1853 Labguvos apskrityje, nuo Gilijos bendruomenės atskyrus keliolika pietvakarinių kaimų. Pirmasis kunigas buvo Ludwig Schlager. Iš pradžių šiai bendruomenei priklausė apie 2100 narių; iš jų lietuvininkais užrašyta 15, nors ir kiti senieji apylinkės gyventojai savo namuose bendravo gimtąja kalba. Vėliau čia dirbo kunigai lietuviai: 1915 – būsimasis Klaipėdos krašto Bažnyčios komisaras Valentinas Gailius, 1922–1925 – Teodoras Pipiras, lietuvių kilmės tikriausiai buvo ir Martynas Anskolis (Anskohl), Otto Tautorus, Christophas Lepenius.

Albertas Juška