Mažosios Lietuvos
enciklopedija

adventas

bažnytinis laikotarpis prieš Kalėdas.

adveñtas (lot. adventus – atėjimas), bažnytinis laikas, kai rengiamasi Kristaus gimimui. Advento laikotarpis nuo ketvirtojo sekmadienio prieš Kalėdas (XI 27–XII 3) iki Kalėdų. Mažojoje Lietuvoje dauguma gyventojų buvo evangelikai liuteronai. Kai kurie jų šį laikotarpį laikė ypatingu: vengė linksmintis, šokti, dainuoti. Klaipėdos krašto katalikai, kurie sudarė mažumą, kartais rengdavo pasilinksminimus, nors draudimai buvo taikomi tik jiems. Adventas dažniausiai sutapdavo su linamyniu. Tos darbo šventės metu net ir kai kurie surinkimininkai linksmindavosi, šmaikštaudavo.

Žilvytis Šaknys