Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Naujoks

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Naujõks Adomas 1873 VIII 12 ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo Savanorių armiją įstojo 1923 I 25. Buvo baigęs Liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas), tarnavęs Vokietijos kariuomenėje raiteliu. Gyveno Šilutėje kaip darbininkas. Ambasadorių konferencijai 1923 II 16 priėmus sprendimą, patenkinantį 1923 I 19 Šilutės seimo deklaracijos nuostatą prisijungti Klaipėdos kraštui prie Lietuvos, 1923 III 13 demobilizuotas.

Algirdas Antanas Gliožaitis