Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Meškys

XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Meškỹs Adomas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Kintų jaunimo draugijos Rūta veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Šilutės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikų, ūkininkų ir Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis