Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Daugirdas

XX a. jūrininkas, Klaipėdos uosto kapitonas.

Daũgirdas Adomas 1894 1979 Kanadoje, jūrininkas, Klaipėdos uosto kapitonas. Baigė jūrų mokyklą Sankt Peterburge ir ten atliko pirmą plaukiojimą rusų povandeniniame laive. Kaip jūrų leitenantas dalyvavo mokomojo būrio laivo kelionėje aplink pasaulį. 1918 grįžo į Lietuvą ir stojo savanoriu į kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose, buvo kariuomenės žvalgas, automobilių bataliono vadas. Išėjęs iš kariuomenės, buvo Amerikos lietuvių akcinės bendrovės direktoriumi. Kai 1927 kovai su kontrabandininkais buvo nupirktas laivas, Daugirdas tapo jo kapitonu. Vėliau laivas buvo pavadintas Antano Smetonos vardu, perdarytas į mokomąjį karo laivą, o 1932 pastatytas į atsargą. 1933 Daugirdas perėmė Klaipėdos uosto kapitono pareigas ir jose išbuvo iki 1939, kai miestas buvo nacių okupuotas. Daugirdas dalyvavo komisijoje perduodant uostą vokiečiams. Daugirdas buvo žurnalo Jūra bei Jūrininkų sąjungos vienas steigėjų. Apdovanotas keliais Lietuvos ordinais bei švedų Vazų 2-ojo laipsnio ordinu.

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Adomas Daugirdas, prieš II pasaulinį karą / Iš Povilo Mažeikos rinkinio