Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Brėmenietis

Brėmeno kanauninkas, XI a. kronikininkas.

Adõmas Brėmeniẽtis (lot. Adam Bremensis, vok. Adam von Bremen) po 1081, kronikininkas. Nuo 1068 Brėmeno (Vokietija) kanauninkas. Apie 1069 čia tapo Katedros mokyklos mokytoju (scholastu). Svarbiausiame veikale Gesta Hammaburgensis ecdesiaepontificum [Hamburgo vyskupų istorija] 4 knygos, parašytos apie 1075, panaudojo kronikas, analus, archyvų dokumentus, amžininkų pasakojimus, ypač Danijos karaliaus Sveno Estridsono, pas kurį buvo nuvykęs 1074. Ketvirtoje knygoje Descriptio insularum Aquilonis [Šiaurės salų aprašymas] yra duomenų apie Skandinavijos ir Baltijos jūros pietinės pakrantės gyventojus, tarp jų apie prūsus sembus ir varmius, t. p. apie kuršius. Esą sembai prekiauja brangiais žvėrių kailiais, saugo pas juos atvykstančius pirklius nuo audrų ir piratų, o savo laivais plaukioja į Švedijos uostą Birką. Apibūdino prūsus kaip homines humanissimi (pabrėždamas jų žmogiškumą).

Edvardas Gudavičius

Algirdas Matulevičius