Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Narbutas

XX a. chorvedys, dainininkas, pedagogas, vargonininkas.

Nárbutas Adolfas 1913 VI 1Darbėnuose (Kretingos aps.) 1984 VI 25Santa Monica (JAV), chorvedys, dainininkas, pedagogas, vargonininkas. 1934–1937 Klaipėdos muzikos mokykloje mokėsi dainavimo pas S. Sodeiką, muzikos teorijos – pas J. Karosą.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Adolfas Narbutas / Iš LE