Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Bušauskas

XX a. lietuviškos spaudos platintojas Kaliningrado srityje.

Bušáuskas Adolfas 1939 III 5Macikuose (Šilutės aps.) 2006 VIII 4, knygnešys. Žemaičių bajoro nuo Salantų Fortūnato Bušausko ir Jaunalietuvininkų draugijos Šilutės skyriaus vadės Petronėlės Terozaitės sūnus. 1951–1962 dirbo Katyčių ir Toravos (rus. Vladimirovo) sovietiniuose ūkiuose. 1962–65 tarnavo sovietų kariuomenėje. 1965–1966 dirbo statybose Klaipėdoje, 1969–1972 mokėsi Klaipėdos jūreivystės mokykloje. 1969–1989 Lietuvos jūrų laivininkystės jūreivis. Atleistas iš darbo ir netekęs teisės į jūreivio pensiją už tai, kad 1989 II 16 iškėlė Nepriklausomos Lietuvos vėliavą ant plaukiojančio doko. Nuo Atgimimo pradžios platino Sąjūdžio spaudą. Artimai bendravo su Klaipėdos dekanu monsinjoru Bronislavu Burneikiu (lydėdavo kelionėse po Klaipėdos ir Šilutės apylinkes bei Karaliaučiaus kraštą). Padėjo įrengti Ragainėje lietuvių katalikų koplyčią ir biblioteką, įsteigti Gastose lietuvišką pradžios mokyklą. Mažosios Lietuvos knygnešių ir Pamario krašto Vytautų draugijų bei Klaipėdos Vytautų klubo narys. Rūpinosi lietuviškos spaudos platinimu tarp Gastų, Skaisgirių, Tilžės ir Ragainės lietuvių.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Adolfas Bušauskas, 1999

Iliustracija: Mažosios Lietuvos knygnešių ir Pamario krašto Vytautų draugijų nariai klaipėdiečiai, surengę talką Ragainės lietuvių katalikų Šv. Antano koplyčiai ir bibliotekai įrengti. Pirmas iš kairės – Adolfas Bušauskas, 1995