Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolf Keil

Adolfas Keilis, Keilas, XIX a. vokiečių kultūros istorikas.

Keil Adolf (Adolfas Kéilis, Kéilas), XIX a. vokiečių kultūros istorikas. Veikale Das Volksschulwesen im Königreich Preussen und Herzogthum Litthauen unter Friedrich Wilhelm I [Švietimas Prūsijoje ir Lietuvoje valdant Friedrichui Wilhelmui I] (1886) nušvietė to Prūsijos karaliaus (valdė 1713–1740) pastangas kaime steigti pradžios mokyklas. Atkreipė dėmesį, kad jų daugiausia buvo pastatyta tose Mažosios Lietuvos gyvenvietėse, kuriose po 1709–1711 maro bei bado įsikūrė vokiečių kolonistų. Keilis pabrėžė, kad valdovas siekė per mokyklą germanizuoti Lietuvą ir taip ją padaryti „kultūringa“. Tačiau švietimui trūko lėšų, mokytojais paprastai dirbdavo mažaraščiai amatininkai, atitarnavę kareiviai, mažai mokantys lietuviškai. Kita svarbi visuotinio pradinio mokymo įgyvendinimo kliūtis – dauguma lietuvių mokinukų buvo baudžiauninkų vaikai, galėję lankyti mokyklą tik po rudens darbų.

L: Keil A. Das Volksschulwesen im Königreich Preussen und Herzogthum Litthauen unter Friedrich Wilhelm I // Altpreußische Monatsschrift, N.F.23, 1886, S. 93–135, 185–244.

Algirdas Matulevičius