Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adam Robert Fischer

Adamas Robertas Fišeris, XX a. lenkų etnologas.

Fischer Adam Robert (Adamas Robertas Fšeris) 1889 1943, lenkų etnologas. Lenkų tautotyros draugijos sekretorius bei leidinio Lud redaktorius. Nuo 1930 Lvovo universiteto profesorius. Fischeris daug rašė prūsų etnografijos bei kitų baltų tautų etnologijos klausimais, žurnale Lud daug vietos skyrė Lietuvos etnografijai. Svarbiausia studija – Etnografia dawnych Prusów, 1937 [Senųjų prūsų etnografija].

Vaclovas Bagdonavičius