Mažosios Lietuvos
enciklopedija

žemės ūkio mokyklos

ūkininkų švietimo įstaigos.

žẽmės kio mokỹklos. Rytprūsiuose, kur vyravo žemės ūkis, atsirado poreikis kurti mokyklas, besirūpinančias ūkininkų švietimu. Pirmoji įsteigta 1858. 1874 Gumbinėje įsteigta žiemos mokykla (vok. Winterschule). Iki Pirmojo pasaulinio karo įsteigta 19, vėliau, per 20 pokario metų, dar 12. Karaliaučiaus universitete 1868 įsteigta profesoriaus vieta, 1876 – žemės ūkio institutas. Nuo 1925 Merlaukio žemės ūkio mokykloje pradėtos mokyti ir ūkininkų dukterys. Klaipėdos krašte didžiausia buvo Landwirtschaftliche Realschule [Žemės ūkio realinė mokykla]. Saugose įsteigta specializuota žemės ūkio mokykla. Žiemą tokios mokyklos veikė Šilutėje ir Klaipėdoje. Buvo mokoma 2 semestrus (nuo lapkričio 1 iki spalio 31). Pagrindinis dėmesys skirtas praktiniams, techniniams klausimams, kurių reikėtų dirbant savo ūkiuose. Merginos įgydavo praktinių žinių namų ūkio tvarkymo klausimais. Jų mokymas trukdavo 1 semestrą (5 mėn.). Dėstyta vokiečių kalba.

L: Stamm H. U. Frag mich nach Ostpreussen… Bd. 1. Leer/Ostriesland, 1983; Grenz R. Der Kreis Labiau. Marburg/Lahn/ 1973.

Iliustracija: Martynas Kėkštas (viršuje) su Klaipėdos žemės ūkio žiemos mokyklos moksleiviais, apie 1920 / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo