Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žalius

Zallus, spėjamas nesantaikos dievas.

Žãlius (Zallus), spėjamas nesantaikos dievas. Pirmą kartą mini Matas Pretorijus. Teonimas Žalius galėtų būti siejamas su liet. žala: a) nuostolis, eibė; b) liga, negalia; c) ginčas; žalas – žala, žalauti – daryti žalą, kenkti; būtent šiomis reikšmėmis žodžiai žala, žalas, žalauti vartojami XVI–XVIII a. raštuose. Tikėtina, jog Žalius galėjo būti dievas, saugantis visą valstiečio ūkį – galvijus, užsėtus laukus ir pačius žmones nuo galimos žalos, t. y. nuostolių, ligos, ginčų, kerėjimų, kartu ir nuo nesantaikos. Kita vertus, Žalius gali būti ir M. Pretorijaus sukurtas kaip opozicija Jono Lasickio ir jo paties aprašytam Ligyčiui-Lygėjui – santaikos ir teisėtumo dievui.

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 3. V., 2003.

Rimantas Balsys