Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaidaugų pradinės mokyklos

Vaidauguose XIX–XX a. veikusios pradinės mokyklos.

Vaidaugų pradnės mokýklos. XVIII–XIX a. sandūroje atidaryta pirmoji mokykla, 1863 dėl nedidelio besimokančiųjų skaičiaus panaikinta, ją lankiusiems nurodyta mokytis gretimoje Švepelių liaudies mokykloje. 1875 baigus tiesti Tilžės–Klaipėdos geležinkelio liniją ir Rimkuose įrengus traukinių stotelę, čia ėmė formuotis miesto tipo gyvenvietė. Joje atidaryta Rimkų pradinė mokykla. Po Pirmojo pasaulinio karo joje dirbo Tauragės mokytojų seminarijos absolventas Jurgis Pėteraitis. Mokyta vokiečių kalba. 1931 Klaipėdos krašto mokyklų draugija Rimkuose atidarė privačią lietuvišką mokyklą. Po 4 metų J. Brūvelaičio Direktorija ją suvalstybino, vaikai vėl pradėti mokyti vokiečių kalba. 1937 įsteigta lietuviška pradinė mokykla. Joje mokėsi 34 vaikai, 1938 – 32. Mokė pedagogė Vidikaitė. Tarp lankiusiųjų – 5 senųjų vietos gyventojų vaikai, 27 – po 1923 atsikėlusiųjų. 29 iš jų kalbėjo lietuviškai, 2 – lietuviškai ir vokiškai, 1 vokiškai. XXI a. pradžioje Vaidauguose (Rimkuose) mokykla neveikė.

Albertas Juška