Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės pilis

Tilžės pilis.

Tižės pils, Tilžės mūrinės pilies statyba Tilželės žiočių kairiajame krante liudijama J. von Posilgės kronikoje, XV a. pradžios Marienburgo iždo knygose ir Ragainės komtūro bei Ordino didžiojo magistro susirašinėjime: 1404 gruodį vietovėje prie Tilželės minima plytinės statyba bei medienos gabenimas laivu į Tilžę, 1406 gruodį minimas Ragainės ir Tilžės mūryti atvykęs mūrininkas iš Dancigo Hannusas Bollenas. Pagrindiniai statybos darbai, kuriuos 1409 aplankė Ordino statybos meistras Nicolausas Fellensteynas, turėjo būti baigti 1409. 1408 jau minima Tilžės pilis, kuri iki XVI a. pradžios priklausė Ragainės komtūrijai, viršininkas – Pfleger. 1411 II 8 žemaičiai, vadovaujami seniūno Rumbaudo Valmantaičio, buvo užpuolę Tilžės pilį, apnaikino Spitrę, apgriovė priešpilius ir pačią pilį. 1412 buvo duoti nurodymai Tilžės pilies statybą tęsti. Ordinui ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei sudarius taikos sutartį pilis prarado karinę reikšmę. Šioje pilyje, spėjama, buvo pirmoji katalikų koplyčia (anot Gertrūdos Mortensen, nuo 1416). Po 1525 Tilžės pilis tapo Tilžės valsčiaus hauptmano rezidencija, 1537 kunigaikščio Albrechto paliepimu buvo atstatoma. 1641 ji buvo apsupta palisadine tvora su 4 masyviais kampiniais bokštais. 1670–1671 olandas statybininkas Jacobas von der Wildė palisadinę tvorą pakeitė 4 bastionais. XVIII a. pabaigoje pilis naudota kaip dragūnų pulko kareivinės, joje buvo pulko vado būstinė. 1805 Prūsijos valdžia pilies teritoriją pardavė iš varžytinių 6 prekybininkams, kurie pilyje įrengė lošimo namus. 1820 pilyje įsikūrė miesto teismas ir kalėjimas. Vėliau ji ėmė griūti, jos teritorija paversta pramonine; 1842 čia buvo sandėliuojama mediena, minimas garo malūnas, 1844 joje pastatyta mašinų gamykla, 1873 – popieriaus fabrikas. Po 1876 XII 27 gaisro liko tik griuvėsiai, o teritorija perduota J.-C. Keyser bendrovei, kuri 1881 gavo koncesiją pilies teritorijoje steigti kalkių fabriką. Po 1945 Tilžės pilis ir jos teritorija toliau naudota pramoniniams tikslams, 1995 parduota privačiam asmeniui nugriauti, bet nuo 2000 likusių jos griuvėsių išsaugojimu rūpinasi vietos bendruomenės aktyvistai.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Tilžės pilis, 1840 / Iš MLEA

Iliustracija: Tilžės pilies apsauginių įrenginių vandens sistema, XVIII a. pabaiga / Iš MLEA