Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sąjūdis

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, žymių Lietuvos mokslo ir meno žmonių inicijuotas visuomenės judėjimas.

Sjūdis, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS), žymių Lietuvos mokslo ir meno žmonių inicijuotas visuomenės judėjimas, iš pradžių siekęs Lietuvos kultūrinio atgimimo, demokratizavimo ir ekonominio savarankiškumo SSRS sudėtyje, vėliau galutiniu tikslu paskelbęs Lietuvos valstybingumo atkūrimą. Sąjūdžio pradžia laikomas Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 VI 03 Vilniuje. LPS Klaipėdos iniciatyvinė grupė įsteigta 1988 liepos mėnesį. Jos svarbiausi nariai: Edmundas Andrijauskas, Vytautas Čepas, Eugenijus Gentvilas, Algis Grublys, Vytautas Karčiauskas, Kostas Kaukas, Antanas Kontautas, Nijolė Laužikienė, Kęstutis Miniotas, Vytautas Plečkaitis, Ramunė Stasevičiūtė, Zita Šličytė, Vytautas Šliogeris, Dionizas Varkalis, Aleksandras Žalys ir kiti. 1988 VII 7 Gintaras Tomkus ir Rytis Staselis išleido laikraštį Persitvarkymo naujienos, nuo liepos pabaigos vietoj jo pradėjo leisti laikraštį Mažoji Lietuva. Pirmoji Klaipėdos LPS programa, paskelbta 1988, buvo nuosaiki, nukreipta ne į politinius ar tautinius, bet į ekologinius, kolektyvinės atminties susigrąžinimo klausimus, vengta konfrontacijos su valdžia. Sąjūdis aktyvistai rinko parašus dėl Klaipėdos pilies teritorijos, gatvių pavadinimų pakeitimo, atominės elektrinės trečiojo bloko ir kita. 1988 VIII 6 įvyko mitingas dėl ekologijos prie celiuliozės ir kartono kombinato, 1988 VIII 9 iniciatyvinės grupės susitikime užsiminta dėl Kaliningrado srities prijungimo prie Lietuvos, aptarti kai kurie kultūros klausimai, rugpjūčio 11 susitikime buvo sudarytos Kovos su biurokratija, Gatvėvardžių pakeitimo, Lietuvių kalbos vartojimo Klaipėdoje, Ekologinė, Ekonominė ir Senamiesčio regeneracijos komisijos. 1988 IX 3 įvyko Baltijos jūros apkabinimo šventė. 1988 X 3 Klaipėdos konferencijoje buvo išrinkti delegatai į LPS suvažiavimą, spalio 7 įvyko mitingas Vasaros estradoje, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti, spalio 19–20 vyko tautinės vėliavos Muzikinio teatro bokšte iškėlimo ceremonija. 1988 X 22–23 LPS steigiamajame suvažiavime dalyvavo ir delegatai iš Klaipėdos (kalbėjo klaipėdietis D. Varkalis).

L: Kaukas K. Sąjūdis Klaipėdoje. Klaipėda, 1998.

Iliustracija: Klaipėdos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susitikimas su visuomene, 1988

Iliustracija: Baltijos apkabinimo šventė, 1988