Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūta Piaulokaitė-Paplauskienė

lietuvių mokytoja.

Piaulokáitė-Papláuskienė Rūta 1929 XII 20Klaipėdoje, mokytoja. 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvės Anos Dreižytės-Piaulokienės duktė. Lankė Viliaus Gaigalaičio evangelikų liuteronų sekmadieninę mokyklą, 1936–1939 baigė Klaipėdos pedagoginio instituto pavyzdinės mokyklos 3 skyrius. 1939 naciams ištrėmus tėvą į Lietuvą, motiną įkalinus, Piaulokaitė-Paplauskienė su broliu pateko į Raudondvario vaikų prieglaudą. Lietuvai su Vokietija pasikeitus kaliniais, motina po 10 mėnesių buvo paleista, su vaikais apsigyveno Kaune; 1945 balandį grįžo į Klaipėdą. Piaulokaitė-Paplauskienė dirbo, 1950 baigė Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją, 1952 – Klaipėdos mokytojų institutą, 1983 – neakivaizdžiai Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, matematikos specialybę. Mokytojavo Klaipėdos 4-oje ir 10-oje vidurinėje mokyklose. Nuo 1989 aktyvi Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva" narė, seimelio sekretorė, straipsnių periodinėje spaudoje autorė, ilgametė renginių organizatorė, Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijietė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Rūta Piaulokaitė-Paplauskienė, 2001

Iliustracija: Anna Dreižytė-Piaulokienė su vaikais Rūta ir Valdimaru, 1932 / Iš Rūtos Piaulokaitės-Paplauskienės šeimos albumo

Iliustracija: Kopgalio vaikai per Šarlotės Šležaitės (sėdi galustalėje) gimtadienio šventę: abipus Šarlotės sėdi Rūta ir Valdimaras Piaulokai, kairėje stovi Vytautas Galkus, ketvirtas sėdi Julius Norkevičius, iš dešinės antras – Sigitas Norkevičius, 1936 / Iš Rūtos Piaulokaitės-Paplauskienės šeimos albumo

Iliustracija: Kauno „Saulės“ gimnazijos II ir III klasių moksleiviai su mokytoju Vytautu Volertu: trečioje eilėje iš dešinės pirma – Rūta Piaulokaitė, 1942 / Iš Rūtos Piaulokaitės Paplauskienės šeimos albumo

Iliustracija: Piaulokų šeima: Rūtos brolis Valdimaras, brolienė Marytė, mama Anna Dreižytė-Piaulokienė, Rūta su vyru Aloyzu Paplausku / Iš Rūtos Piaulokaitės Paplauskienės šeimos albumo

Iliustracija: Ąžuolų, skirtų Mažosios Lietuvos veikėjams, giraitės sodinimas: Rūta Piaulokaitė-Paplauskienė, Jūratė Stubraitė, Rasa Marciukevičienė su sūnumi Domu, 1996

Iliustracija: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ XVI susiėjimo Rusnėje prezidiumas: dr. Silva Pocytė, Vytautas Gocentas, Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė, Rūta Piaulokaitė-Paplauskienė, vyskupas Mindaugas Sabutis, 2004