Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prapuoliai

kaimas Karaliaučiaus apskrityje Haffstromo parapijoje.

Prapuoliai (vok. Prappeln, rus. Čapajevo), kaimas Karaliaučiaus apskrityje Haffstromo parapijoje, 5 km į pietvakarius nuo Karaliaučiaus centro. Minėti 1425 Perrappeln, 1488 Prappeln. Pro Prapuolius ėjo senas vieškelis iš Karaliaučiaus pietų link, pakelėje buvo garsūs užeigos namai Prappelner Höhe. 1817 Hafestrohmo parapijos Kobuilbūdžių valsčiaus karališkajame kaime gyveno 50 žmonių, buvo 8 ugniakurai. XIX a. viduryje kaime gyveno 108 žmonės, buvo 10 ugniakurų. Prapuolių žemes kirto geležinkelis iš Karaliaučiaus. 1905 Prapuoliai valdė 242 ha žemės, gyveno 249 žmonės (iš jų 2 žydai), buvo 19 gyvenamųjų pastatų. Vėliau Prapuolių žemės prijungtos prie miesto.

Martynas Purvinas