Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plaušvarė, 1

Plaušvariai, kaimas Pagėgių apskrityje ir parapijoje, Panemunės valsčiuje.

Plaušvarė, 1, Plaušvariai (vok. Plauschwarren, Groß Plauschwarren), kaimas Pagėgių apskrityje ir parapijoje, Panemunės valsčiuje, 1,5 km į pietvakarius nuo Pagėgių ežero, 3,5 km į pietvakarius nuo Pagėgių. Pievininkų kaimas įsikūrė siaurame ir ilgame kopagūbryje, supamame potvynių užliejamų pievų, Senosios Gėgės ir kitų senvagių, upelių bei protakų. 1815 samdinių kaime su vėjo malūnu buvo 17 ugniakurų, gyveno 76 žmonės. Pro Plaušvarę ėjo vieškelis Pagėgiai–Tilžė. Kaimo pievų plotai sausinti griovių tinklu. 1905 Tilžės parapijos kaimas Groß Plauschwarren valdė 193 ha žemės, buvo 17 gyvenamųjų pastatų, gyveno 166 žmonės (iš jų 53 lietuviai liuteronai, 2 lietuviai katalikai, 11 kitų konfesijų žmonės). Sodybos buvo išsirikiavusios glaudžia eile aukštumėlės viršuje. Kaimui dar priklausė keli aplinkiniai viensėdžiai. 1925 Piktupėnų parapijos kaime gyveno 112 žmonių, veikė mokykla, kaimą supo drėgnos pievos (žemdirbystei naudota tik kopagūbrio viršūnė). Sovietinės okupacijos metais kaimas nugyventas, senosios sodybos sunaikintos.

Martynas Purvinas