Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pauliaus diena

krikščionių persekiotojo Sauliaus atsivertimas į apaštalą šventąjį Paulių.

Paũliaus dienà, krikščionių persekiotojo Sauliaus atsivertimas į apaštalą šventąjį Paulių. Pauliaus diena dar vadinta krikštais, pusiaužiemiu. Švęsta sausio 25. Adalberto Bezzenbergerio teigimu, tą dieną lietuvininkai nedirbo jokio sunkesnio darbo, vengė ką nors sukti, gręžti, kapoti ar nunešti kam nors kirvį; bijojo, kad kandys vilnų nesugraužtų. Tikėta, kad Pauliaus dieną atsibunda vabzdžiai ir meška po žiemos miego. Jei diena apsiniaukusi, ji keliasi, ir pavasaris būna ankstyvas. Jeigu diena saulėta, pamačiusi savo ilgą šešėlį, meška apsiverčia ant kito šono ir vėl užmiega. Tuomet pavasaris bus vėlyvas. Per Pauliaus dieną moterys neverpė vilnų, kad kandys drabužių nesuėstų. Vyrai nevežė iš miško malkų, kad kirminų neparsivežtų. Ūkininkai papurtydavo obelis, tikėdamiesi gausesnio derliaus. Bitininkai pastuksendavo į avilius, žadindavo bites, kad prineštų daugiau medaus per medonešį.

L: Bezzenberger A. Litauische Forschungen. Göttingen, 1882, S. 79.

Angelė Vyšniauskaitė