Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pantpinigiai

įkaito pinigai.

pántpinigiai, įkaito pinigai. Žodis vartotas Mažosios Lietuvos žemių teismo apsakyme dėl kaimų teismų santvarkos: ...taipojau uź Pantijimus, ir uź Apźurjimus Lauku Iškadu, kad Iškada arba Pantpiningei maźiaus kaip wiena Doleri pasidarus, tai negal del tu ney koks Raštas imtas buti (1815).

Birutė Žemaitaitytė